Kiosk multimedialny - już niedługo nie wyobrazimy sobie świata bez urządzeń dostarczających nam bezproblemowo informacji, których właśnie teraz nam potrzeba.

Rozwój technologiczny świata przybrał w ostatnich dwóch dekadach pasjonujące tempo. Podstawą dla owego przyśpieszenia jest się ogólna dostępność komputera. Na naszych oczach staje się on takim samym dobrem codziennego użytku, jak przed nim samochód, później telewizor i wiele innych produktów. Samochód dał nam wolność poruszania się. Dzięki niemu możemy pokonywać w ciągu dnia niewyobrażalne niegdyś odległości. Telewizor dał nam wolność patrzenia. Nie ruszając się z własnych czterech ścian możemy w ciągu krótkiej chwili zobaczyć co dzieje się na całym świecie. Świat stał się globalną wioską - mówią niektórzy. Tak, to prawda - telewizja umożliwiła nam, aby w zasadzie za darmo, wygodnie siedząc w pierwszym rzędzie i zagryzając chipsy, uczestniczyć w widowiskach w najdalszych zakątkach naszego globu i nie tylko globu. Wielu z nas pamięta bezpośrednią transmisję telewizyjną z lądowania na księżycu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tak na prawdę, to jednak dopiero komputer - z jego wpływu na przyszłość ludzkości jeszcze niewielu zdaje sobie sprawę - przyczynił się do globalizacji naszego życia. I trudno w to uwierzyć, ale właśnie komputer w swoim najbardziej powszechnym zastosowaniu jest najmocniej przystosowany do człowieka pod względem mentalnościowym. Człowiek w swojej zamierzchłej przeszłości, a niektórzy z nas jeszcze do niedawna, był zbieraczem i myśliwym. Zmianom technologii produkcji żywności zawdzięczamy, że nie musimy, jak kiedyś, zbierać i polować na coś do zjedzenia. Jednak nasza podświadomość nakazuje nam nadal zbierać, jedynie obiekt zbierania uległ zmianie. Zbieramy informacje. Wiedza daje nam możliwość opracowywania nowych strategii dostosowujących nasze otoczenie do rosnących potrzeb. Kiedyś jedynym sposobem zapisu informacji była ludzka pamięć, wzbogacana później o papier i inne coraz nowsze nośniki. Pamięć większości z nas jest ułomna. Inne nośniki, jak taśma filmowa lub taśma magnetyczna, rozwiązywały tylko pewne aspekty. Papier jest ogólnie dostępny, ale każdy kto zbierał kiedyś informacje - wie jakim problemem jest ich archiwizowanie. A co z szybkim do nich dostępem, zwłaszcza do tych, które zebrane zostały przez innych? Problem powtarzalności informacji i łatwej do nich dostępności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystko to rozwiązał postęp technik komputerowych. Coraz szybsze komputery oraz możliwość złączenia ich ze sobą w jeden system stwarza z ludzkości globalne społeczeństwo informacyjne. Teraz nie ma w zasadzie już problemu aby przebywając w ostępach puszczańskich korzystać ze zbiorów dowolnej światowej biblioteki. Wystarczy jedynie komputer oraz łącze internetowe.

Ale korzystać z dobroci takiego rozwoju nie muszą jedynie naukowcy. Każdy z nas, zwykłych zjadaczy chleba, ma obecnie prawo do informacji. Prawo to oznacza największą wolność, na której zresztą oparta jest demokracja - jest to wolność wyboru. Im więcej wiemy, tym łatwiej jest podjąć nam konkretną decyzję dotyczącą dowolnej dziedziny naszego życia. Im więcej wiemy tym trudniej jest nami manipulować. Rozwój techniki umożliwił również to, że nawet człowiek nie posiadający komputera może korzystać z prawa do informacji. Trudno powiedzieć kto pierwszy wpadł na pomysł zastosowania komputera jako punktu informacyjnego ogólnego dostępu, ale był to pomysł genialny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Postęp w wytwarzaniu monitorów, w efekcie którego powstały urządzenia nie potrzebujące klawiatury otworzył nowe możliwości jeszcze prostszego dostępu do komputera. Monitor dotykowy wraz z odpowiednim programem tworzącym piktogramy na ekranie zastępujące klawiaturę powoduje, że dotarcie do informacji zawartych w komputerze staje się dziecinnie proste. W tym momencie nawet ci, dla których komputer ma wymiar maszyny piekielnej, są w stanie wyzwolić się ze swojego strachu przed ową maszyną i potraktować ją na zasadzie zabawy. Aspekty pozytywne takiego procesu widoczne są w ilości komputerowych urządzeń informacyjnych ogólnego dostępu ustawianych w różnych miejscach na całym świecie w ciągu ostatnich lat. Standardowo urządzenia te określa się jako kioski informacyjne lub multimedialne, niekiedy też jako infomaty. Nieustannie wzrasta liczba ich producentów, albowiem branża ta cechuje się, zwłaszcza za oceanem niebywałym wzrostem sprzedaży. Podobny rozwój obserwować możemy również w krajach Unii Europejskiej oraz na kontynencie azjatyckim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

W naszym kraju odczuwalne jest na razie niewielkie zainteresowanie instalowaniem kiosków informacyjnych. Pojawiło się szereg urządzeń instalowanych w centrach handlowych należących do europejskich sieci hipermarketów. Ponadto do grupy użytkowników należą organizacje samorządu lokalnego, instytucje, w tym banki. Generalnie jednak branża przeżywa w Polsce na razie powolny rozwój, co spowodowane jest pozycją wyczekującą ze strony rynku. Brak jest jak dotąd projektów masowego instalowania kiosków informacyjnych. Związane jest to oczywiście z kosztem pojedynczego urządzenia i brakiem przekonania, że inwestycja szybko się zwróci. Często podnoszony jest też aspekt możliwości zniszczenia kiosku przez wandali.

Podnoszone argumenty z grupy ekonomicznej są oczywiście ważkie w sytuacji kraju odrabiającego liczne zapóźnienia rozwojowe. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że kiosk informacyjny umiejętnie zainstalowany w centrum handlowym jest w stanie pomóc w zwiększeniu obrotów danej firmy poprzez odpowiednie doradztwo dostosowane do wymagań klienta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jest to przecież urządzenie pozwalające podjąć decyzję bez konieczności korzystania z usług osób trzecich, jedynie za pomocą kreowania wizerunku towaru, jego umiejętne przedstawienie, przy udostępnieniu całości pomocnej informacji w wielopłaszczyznowy sposób. Ma to znaczenie w placówkach handlowych o szerokiej gamie oferty towarowej. W wypadku poszukiwania oferty specjalizowanej i chęci szybkiego porównania szeregu produktów w celu wybrania tego najbardziej dostosowanego do konkretnych potrzeb. To wcale nie jest takie skomplikowane. Prezentowany towar może być więc pokazany w taki sposób, że osoba zainteresowana jedynie jego zakupem dowiaduje się, że jest on do kupienia; osoba chcąca porównać produkty w obrębie jednej grupy towarowej jest w stanie dokonać porównania produktów pomiędzy sobą; natomiast osoba bardzo wnikliwa może uzyskać wszelkich informacji o konkretnym produkcie lub nawet samej dokonać odpowiedniego zestawienia jego części składowych, o ile jest to przez nią wymagane. Kiosk pozwala udzielić informacji, do której w większości wypadków trudno jest dotrzeć. Kiosk dostarcza możliwości spokojnego, a przede wszystkim bezstresowego zaznajomienia się z ofertą. Szereg ludzi ma opory przed korzystaniem z porady sprzedawcy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

To jest początek handlu elektronicznego, który już niedługo, choćby z przyczyn psychologicznych, będzie zyskiwał coraz więcej na znaczeniu. Kiosk informacyjny daje więc wymierne korzyści jego właścicielowi. W szeregu krajów, np. w Wielkiej Brytanii można już obecnie poprzez kiosk dokonać zakupu wybranego towaru, i to taniej, ponieważ na razie jeszcze sprzedaż tego rodzaju nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku sprzedaży wielu produktów bankowych. Poprzez zamontowanie czytników kart magnetycznych, drukarek, kiosk staje się w szeregu sytuacji pełnoprawnym, jakże pomocnym pracownikiem banku, który na dodatek może pracować 24 godziny na dobę, 365 dni w roku...... W przypadku wszelkich miejsc nastawionych na czysto informacyjną obsługę klienta; jak informacja kolejowa, lotnicza lub autobusowa lub wreszcie turystyczna - poprzez kiosk uzyskujemy bezstresowo całość dostępnej informacji, bez konieczności korzystania z obsługi. Inne miejsca to wszelkie urzędy, muzea, biblioteki. Miejsc, w których mogą być stosowane kioski informacyjne jest bez liku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

W przypadku argumentów tyczących się problemów z wandalami, możemy i tu znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Dostęp do światowych technologii zapewnia wykonanie kiosków odpornych na zniszczenie, dotyczy to również monitorów o powierzchniach zewnętrznych wykonanych w taki sposób, że drapanie lub rysowanie ich ostrym narzędziem nie ma absolutnie żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia.

Kioski informacyjne już niedługo staną się niezastąpione. Dostarczają one bowiem informacji. Jest ona podawana w najprostszy i najłatwiejszy sposób - za pomocą przekazu multimedialnego: czyli poprzez połączenie obrazu - w formie zdjęć statycznych, sekwencji wideo lub też animacji, dźwięku - w formie muzyki, tekstu lektora, a niekiedy nawet za pomocą urządzeń oddziaływujących na pozostałe zmysły człowieka. Kioski wyposażone w komputer wraz z monitorem dotykowym spełniają wiele pożytecznych funkcji przynoszących wymierne korzyści ich właścicielom i użytkownikom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kiosk informacyjny pracuje w sposób ciągły, nie wymaga dodatkowej obsługi personelu. Udowadnia, że każdy z nas jest w stanie obsługiwać komputer i każdy może poczuć się jak bohater bajki o Alibabie i czterdziestu rozbójnikach, który wypowiadał owo słynne hasło "sezamie otwórz się" docierał do wspaniałych skarbów. Wystarczy jedynie dotknąć piktogramów na ekranie dotykowym a reszta rozwija się sama. Ilość i jakość uzyskiwanych informacji zależy tylko i wyłącznie od prezentacji zainstalowanej w komputerze pracującym w kiosku. Te fakty świadczą o nieograniczoności zastosowań kiosku. Kiosk informacyjny zaopatrzony w opcjonalną przeglądarkę internetową umożliwia proste przekształcenie kiosku informacyjnego w kiosk internetowy. Kiosk informacyjny zaopatrzony w kamerę wideo staje się w kioskiem komunikacyjnym. Kiosk informacyjny zaopatrzony w czytnik kart magnetycznych, dowolna drukarkę oraz kartę sieciową zamienia się, np. w banku w kiosk bankowy, czyli urządzenie umożliwiające klientowi dokonywanie operacji przelewów, pobierania informacji o stanie konta. Niezapominajmy również o formie obudowy kiosku, która odpowiednio zaprojektowana spełnia ważną rolę nośnika reklamowego. Jej kształt, np. w formie znaku firmowego, podkreśla image firmy. Można zastosować nowoczesne materiały oraz techniki oświetleniowe.
Stefan Łęczycki, MAGIT sp. z o.o., Wrocław
1 2 3 4 5 6 7 8 9